Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu chủ động, quyết liệt thực hiện phòng, chống, làn sóng dịch Covid-19 mới; Công ty T.E.C thông báo chế độ làm việc online để chống dịch Covid-19 đối với các CBCNV lưu trú tại các khu vực quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc quận 12 như sau: