ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THI CÔNG, ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CỒNG TRÌNH
Để đảm bảo tiến độ thi công gói thầu “Thiết kế và thi công kết cấu, hoàn thiện và cơ điện khu Safari Coffee” thuộc dự án Novaworld Phan Thiết theo đúng kế hoạch đề ra. Ban Chỉ Huy Công trình gấp rút phối hợp với các bộ phận cung ứng vật tư, máy móc và chỉ đạo nhân sự phụ trách tập trung lực lượng cùng với đó thường xuyên tăng ca để giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công,
Giraffe Cafe Phan Thiết là một khu du lịch sinh thái kết hợp giáo dục bảo tồn thiên nhiên nằm trong tổng thể 1000ha của NovaWorld Phan Thiết.
Hạng mục T.E.C cần triển khai hoàn thành theo tiến độ Hợp đồng bao gồm: Hạ tầng kỹ thuật, Khu BOH, Hàng rào, GIRAFFE CAFÉ, trạm chờ xe kéo, khu Welcome và một số hạng mục chức năng phục vụ khác….
Thời gian dự kiến hoàn thành vào giữa tháng 01/2024