Ở mặt trận Hậu Giang, theo công văn mới của UBND tỉnh, Dự án KS SOJO Hậu Giang – TP Vị Thanh (1 trong những dự án trọng điểm của T.E.C Corp nhận tổng thầu trong năm 2021), cũng từng bước mở trở lại hoạt động với trạng thái “bình thường mới”.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn và đáp ứng tiến độ được đặt ra, BCH công trình cũng đã đưa ra những kế hoạch tổ chức thi công phù hợp, tiến hành thúc đẩy tiến độ, đồng thời, đảm bảo tuân thủ 5K trong quá trình thi công. Hiện T.E.C Corp đang triển khai thi công tới sàn 6 và hoàn thiện các công việc còn dang dở ở các sàn dưới.

Trong quá trình thực hiện dự án tuy nhiều lần phải gián đoạn thi công, gặp nhiều khó khăn và thách thức bởi ảnh hưởng của Covid 19, nhưng với vai trò là Tổng thầu cùng năng lực đã được minh chứng qua thực tiễn, T.E.C Corp đang nỗ lực và hạ quyết tâm đưa dự án về sớm nhất để đáp ứng sự tín nhiệm của CĐT .