Cơn mưa nặng hạt những ngày qua không làm giảm tinh thần của các chiến binh TEC. Song song đó, Ban Lãnh Đạo công ty phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng thực hiện đúng và đủ chế độ 5K, “3 tại chỗ”, Test Covid định kỳ cho các anh em thi công trực tiếp tại công trình.

Đây sẽ là một kỷ niệm đẹp với toàn thể T.E.C Corp: Cùng sát cánh đồng lòng quyết chiến để đưa Bệnh viện Dã chiến Thắng Lợi vào hoạt động đúng tiến độ 14 ngày đêm.